Nhà Sản phẩmỐng thép hợp kim liền mạch

E911 X11Cr- MoWVNb9-1-1 Ống thép liền mạch cho các nhà máy điện công suất cao hiện đại

Chứng nhận
Trung Quốc BEST PIPELINE EQUIPMENT CO.,LTD Chứng chỉ
Trung Quốc BEST PIPELINE EQUIPMENT CO.,LTD Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

E911 X11Cr- MoWVNb9-1-1 Ống thép liền mạch cho các nhà máy điện công suất cao hiện đại

Chi tiết sản phẩm
Hợp kim hay không: Là hợp kim xử lý bề mặt: khách hàng, Varnished, sơn đen
ứng dụng: Ống khoan Kỹ thuật: Cán nguội
độ dày: 2 - 70 mm Hình dạng: Phần ống thép nhẹ
Điểm nổi bật:

alloy steel seamless tubes

,

seamless alloy steel tube

E911 (X11Cr- MoWVNb9-1-1) Cách sử dụng: Thép hợp kim cho các nhà máy điện công suất cao hiện đại

T / P91 khác nhau (X10CrMoVNb9-1), E911 (X11Cr-MoWVNb9-1-1) và T / P92 (X10CrWMoVNb9-
2)

So sánh thành phần hóa học của thép T / P9, T / P91, E911, T / P92 và X20CrMoV11-1 theo EN10216-2

T / P9

Thành phần hóa học

T / P91

X10CrMoVNb9-1

Thành phần hóa học

E911

X11CrMoWVNb9-1-1

Thành phần hóa học

T / P92

X10CrWMoVNb9-2

Thành phần hóa học

X20CrMoV11-1

Thành phần hóa học

C tối đa 0,15 0,08 - 0,12 0,09 - 0,13 0,07 - 0,13 0,17 - 0,23
0,25 - 1,00 0,20 - 0,50 0,10 - 0,50 tối đa 0,50 0,15 - 0,50
Mn 0,30 - 0,60 0,30 - 0,60 0,30 - 0,60 0,30 - 0,60 tối đa 1,00
P tối đa 0,025 tối đa 0,020 tối đa 0,020 tối đa 0,020 tối đa 0,025
S tối đa 0,020 tối đa 0,010 tối đa 0,010 tối đa 0,010 tối đa 0,020
Al tối đa 0,040 tối đa 0,040 tối đa 0,040 tối đa 0,040 tối đa 0,040
Cr 8,00 - 10,00 8,00 - 9,50 8,00 - 9,50 8,50 - 9,50 10,0 - 12,50
Ni ---- tối đa 0,040 0,10 - 0,40 tối đa 0,040 0,30 - 0,80
0,9 - 1,10 0,85 - 1,05 0,90 - 1,10 0,30 - 0,60 0,80 - 1,20
W ---- ---- 0,90 - 1,10 1,50 - 2,00 -----
V 0,18 - 0,25 0,18 - 0,25 0,15 - 0,25 0,25 - 0,35
Nb 0,06 - 0,10 0,06 - 0,10 0,04 - 0,09 -----
B ---- 0,0005 - 0,0050 0,0010 - 0,0060 ----
N 0,030 - 0,070 0,050 - 0,090 0,030 - 0,070 ----
Cu tối đa 0,30 tối đa 0,30 ----- tối đa 0,30

So sánh thành phần hóa học của thép T / P9, T / P91, E911, T / P92 và X20CrMoV11-1 theo EN10216-2

Bình thường hóa nhiệt độ T / P9, T / P91, E911, T / P92 và X20CrMoV11-1

Thép lớp

Bình thường hóa nhiệt độ

° C

Nhiệt độ ủ

° C

X20CrMoV11-1 1020 đến 1070 730 đến 780
T / P91 (X10CrMoVNb9-1) 1040 đến 1080 750 đến 780
E911 (X11CrMoWVNb9-1-1) 1040 đến 1080 750 đến 780
T / P92 (X10CrWMoVNb9-2) 1040 đến 1080 750 đến 780

Chi tiết liên lạc
BEST PIPELINE EQUIPMENT CO.,LTD

Người liên hệ: Sales Manager

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)